Labels

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

Σας κοινοποιούμε το με αριθ.  6378/25-6-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας που σχετίζεται με την ολοκλήρωση και τον απολογισμό των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2019-2020, και παρακαλούμε:

Oι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και εκπόνησαν πρόγραμμα ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ κατά το τρέχον σχολικό έτος (2019-2020) ως Συντονιστές να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα-απολογιστικό ερωτηματολόγιο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020.
Ø  Απολογιστικό ερωτηματολόγιο Προγράμματος Αγωγής Υγείας:             

Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου - σημαντικά σημεία:
  • Για κάθε πρόγραμμα υποβάλλεται από τον/την Συντονιστή/ντρια ή από έναν/μία εκ των εκπαιδευτικών της ομάδας υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας ένα απολογιστικό ερωτηματολόγιο , είτε ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ είτε ΟΧΙ.
  • Η συμπλήρωση των πεδίων στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες παρακαλούμε να γίνει με κεφαλαία γράμματα.
  • Στη στήλη με τα ονόματα των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το κάθε πρόγραμμα μπορείτε να προβείτε σε τροποποιήσεις που προέκυψαν στη σύνθεση της ομάδας.
Η εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας συμπλήρωση και υποβολή των παραπάνω είναι υποχρεωτική για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτικοί προσκαλούνται να αποστείλουν το τελικό προϊόν του προγράμματός τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (έντυπο, αφίσα, ψηφιακό δίσκο, επιτραπέζιο παιχνίδι, διεύθυνση URL δικτυακού τόπου ανάρτησης υλικού). Το υλικό σε έντυπη μορφή μπορεί να υποβληθεί ή να αποσταλεί στην έδρα της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας Κηφισίας 20 & Γκύζη, 15125 Μαρούσι μέχρι την Παρασκευή 10/7/2020 και το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου siafev@yahoo.gr.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι βάσει του εγγράφου υπ’ αρ. πρωτ. 79827/ΓΔ4/24-06-2020 του Υ.ΠΑΙ.Θ, «λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών και τη λήψη σχετικών μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19 και ενόψει της λήξης του σχολικού έτους 2019-2020, τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς στις σχολικές μονάδες Π.Ε. δύνανται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τα αρμόδια όργανα, να συνεχιστούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021 και να ολοκληρωθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη νομοθεσία που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή της υλοποίησής τους». Σε αυτή την περίπτωση οι Συντονιστές των παραπάνω προγραμμάτων θα κληθούν να υποβάλουν το σχετικό απολογιστικό ερωτηματολόγιο βάσει νέου εγγράφου μας μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης τον καιρό της πανδημίας με τίτλο «Το τραύμα της προσφυγιάς και ο ιαματικός ρόλος του συμπεριληπτικού σχολείου, μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων στις 20 Ιουνίου, η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο) σε συνεργασία με την Δ/νση Δ.Ε. Β’ Αθήνας, μέσω των αντίστοιχων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,  σε συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας στον καιρό της πανδημίας συνδιοργανώνουν, διαδικτυακή συνάντηση  σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών/-τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Το τραύμα της προσφυγιάς και ο ιαματικός ρόλος του συμπεριληπτικού σχολείου, μέσα από την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα» την Πέμπτη 25/06/2020 και ώρες 18:00-20:00.

Προσκεκλημένοι/ες ομιλητές/ριες θα είναι: ο κ. Γιώργος Τσιάκαλος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικής Σχολής ΑΠΘ, ο κ. Απόστολος Βεΐζης, Γιατρός, Διευθυντής Προγραμμάτων του Ελληνικού Τμήματος των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» η κ. Καλλιόπη Παπαδημητρίου, Εκπαιδευτικός, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ριτσώνας, ο κ. Χρήστος Στεφάνου, Εκπαιδευτικός, Συντονιστής Εκπαίδευσης Προσφύγων στο Κέντρο Φιλοξενίας Ελαιώνα και η κ. Κωνσταντίνα Κοεμτζίδου, Εκπαιδευτικός, Δ/ντρια 5ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, M.ed. Επιστήμες της Αγωγής.

Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η έγκυρη ενημέρωση και η περαιτέρω ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν τα παιδιά πρόσφυγες που διαβιούν στη χώρα μας, καθώς «τα τραύματα της προσφυγιάς που κουβαλούν αυτά τα παιδιά απαιτούν να χτιστεί μέσα τους η εμπιστοσύνη ότι ο γύρω κόσμος δεν αποτελεί αποκλειστικά πηγή κινδύνου, ότι οι άλλοι άνθρωποι μπορούν να είναι φίλοι, ότι το προσφυγόπουλο ως πρόσωπο είναι αποδεκτό σ’ αυτόν τον κόσμο».

Η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Αλληλεγγύη, σύμφωνα με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της Αγωγής Υγείας, αποσκοπεί στην ανάπτυξη κατανόησης της κοινής ευθύνης να καταστούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πραγματικότητα σε κάθε κοινότητα και γενικότερα στην κοινωνία. Υπ’ αυτή την έννοια, η Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη πρόληψη των παραβιάσεων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για έναν κόσμο με συμπερίληψη, σεβασμό και αξιοπρέπεια για όλους και όλες.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών  που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να λάβουν μέρος στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στον ομιλητή, ανέρχεται στα 500 άτομα.

Απαιτείται προεγγραφή, μέχρι την Τετάρτη 24/06/2020 στις 14:00, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε και  στη σχετική ανάρτηση του Ιστολογίου της Αγωγής Υγείας:

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης τον καιρό της πανδημίας με τίτλο «Το Δικαίωμα στην Υγεία και στην Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια»

Η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο) σε συνεργασία με την Δ/νση Δ.Ε. Β’ Αθήνας, μέσω των αντίστοιχων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,  σε συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας στον καιρό της πανδημίας συνδιοργανώνουν, διαδικτυακή συνάντηση  σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών/-τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Το Δικαίωμα στην Υγεία και στην Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια» τη Δευτέρα 22/06/2020 και ώρες 19:00-21:00.

Στην συνάντηση έχουν προσκληθεί και θα μιλήσουν ο κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Δ/ντής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας,  η κ. Ντορέττα Αστέρη, Δρ. Ειδικής Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Σύμβουλος του ΙΕΠ, μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας και η κ. Μαρία Χατζηνικολάου, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Στο πλαίσιο της έκθεσης που εξέδωσε η Διεθνής Αμνηστία τον Απρίλιο του 2020 «Ανάνηψη τώρα: Το ελληνικό σύστημα υγείας μετά από μία δεκαετία λιτότητας», εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης του Covid-19, ανακύπτει ένας γόνιμος προβληματισμός που αφορά το δικαίωμα της πρόσβασης στην υγεία και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η δεκαετία της λιτότητας που προηγήθηκε έχει προκαλέσει ένα πλήθος προβλημάτων που υπονομεύουν την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην Ελλάδα. 

Τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην υγεία αποτελούν έναν αδιάσπαστο κρίκο στην αλυσίδα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Διεθνής Αμνηστία μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιεί στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Εγώ κι Εσύ Μαζί: Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα», επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από το κοινωνικό δικαίωμα της πρόσβασης στην υγεία μέσα στο σχολείο, στις συζητήσεις των μαθητών/ριών στο πλαίσιο της εποικοδόμησης της γνώσης.  

Στη συνάντηση θα γίνει και η παρουσίαση του e-book με τίτλο Αγώνας σε Καιρό Αβεβαιότητας: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πανδημία, που επιμελήθηκε και έδωσε στη δημοσιότητα το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, όπου αναλύονται θέματα που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αυτά διαμορφώνονται στο νέο περιβάλλον της πανδημίας.
• Ποιες είναι οι επιπτώσεις στις πανδημίας στα ανθρώπινα δικαιώματα;
• Πώς επηρεάζονται συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες υπό την απειλή του κορονοϊού;
• Πόσο αλλάζει η στρατηγική και η οργάνωση του αγώνα για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων     στη νέα εποχή;
• Ποιο είναι το περιβάλλον της επόμενης μέρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα;

Απώτερος στόχος της συνάντησης είναι η ίδρυση Σχολικού Δικτύου Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Υπερασπίζομαι, Διεκδικώ, Στηρίζω τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» .

Ο αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών  που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να λάβουν μέρος στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στον ομιλητή, ανέρχεται στα 500 άτομα.

Απαιτείται προεγγραφή μέχρι το Σάββατο 18/06/2020 στις 14:00, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε στη σχετική ανάρτηση του Ιστολογίου της Αγωγής Υγείας : 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες  θα επιλεγούν με βάση τη χρονοσήμανση συμπλήρωσης της φόρμας και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: «Γέφυρες μετάβασης σε αβέβαιους καιρούς: συνδετικά υλικά και ενδυναμωτικά βήματα»

Η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο) σε συνεργασία με την Δ/νση Δ.Ε. Β’ Αθήνας, μέσω των αντίστοιχων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,  σε συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας στον καιρό της πανδημίας, συνδιοργανώνουν από κοινού με τα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας -ΟΚΑΝΑ της περιοχής ευθύνης των  Δ/νσεων τους: «Αργώ» των Δήμων Παπάγου Χολαργού - Αγ. Παρασκευής, «ΠΡΟΝΟΗ» του Δήμου Κηφισιάς και «ΙΡΙΔΑ» του Δήμου Ν. Ιωνίας, διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: «Γέφυρες μετάβασης σε αβέβαιους καιρούς: συνδετικά υλικά και ενδυναμωτικά βήματα», την Τετάρτη 10/06/2020 και ώρες 16:00-18:00.

Η συνάντηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που την τρέχουσα χρονιά έχουν στις τάξεις τους μαθητές και μαθήτριες  που μεταβαίνουν σε επόμενη σχολική βαθμίδα και σε εκπαιδευτικούς που τη νέα σχολική χρονιά θα υποδεχτούν μαθητές και μαθήτριες προηγούμενης σχολικής βαθμίδας (Νηπιαγωγείο -Α’ Δημοτικού, ΣΤ’ Δημοτικού – Α΄Γυμνασίου).

Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή ιδεών για την υλοποίηση προγραμμάτων μετάβασης και υποδοχής σε μια πραγματικότητα που συνεχώς αλλάζει, συν κατασκευάζοντας  γέφυρες  με υλικά τις ιδέες, τις ανάγκες, τις ικανότητες, τις αξίες και τους οραματισμούς των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Απώτερος στόχος είναι η ενδυνάμωση των μαθητών/τριών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, η δημιουργία πεδίων διαλόγου, η συνάντηση και η σύνδεση μέσα σε ένα πλαίσιο συνομιλιών που διευκολύνει την δημιουργία δεσμών στις νέες συνθήκες που επιβάλλουν αποστάσεις.

Στην διαδικτυακή συνομιλία θα συμμετέχουν από τα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας –ΟΚΑΝΑ οι:

Αποστολοπούλου Κωνσταντίνα, Ψυχολόγος, Επιστημονικό Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αργώ» των Δήμων Παπάγου Χολαργού - Αγ. Παρασκευής – ΟΚΑΝΑ

Βακαλοπούλου Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Ίριδα» του Δήμου Ν.Ιωνίας –ΟΚΑΝΑ.

Μακαρώνη  Σωτηρία, Ψυχολόγος Υγείας MSc-Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Προνόη» -ΟΚΑΝΑ.

Παππά Γλυκερία, Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Ίριδα» του Δήμου Ν.Ιωνίας –ΟΚΑΝΑ.

Απαιτείται προεγγραφή μέχρι την Τρίτη 9/06/2020 στις 14:00, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε και στη σχετική ανάρτηση του Ιστολογίου της Αγωγής Υγείας:


Δεν υπάρχει αριθμητικός περιορισμός συμμετεχόντων/ -ουσών.

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης τον καιρό της πανδημίας με τίτλο: «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας: Προγράμματα και Δράσεις Υψηλής Προτεραιότητας στην Σχολική Κοινότητα για την Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας»

Η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο) σε συνεργασία με την Δ/νση Δ.Ε. Β’ Αθήνας, μέσω των αντίστοιχων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,  σε συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας στον καιρό της πανδημίας συνδιοργανώνουν, διαδικτυακή συνάντηση  σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών/-τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας: Προγράμματα και Δράσεις Υψηλής Προτεραιότητας στην Σχολική Κοινότητα για την Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας»,  την Τρίτη 16/06/2020 και ώρες 19:00-21:00.

Προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι η κ. Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας.

Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η σύνδεση των μελών της σχολικής κοινότητας και η επιστημονική και έγκυρη ενημέρωση τους για θέματα που προκύπτουν από το ερώτημα:  Τι μας έμαθε η παγκόσμια υγειονομική  κρίση του COVID -19: γιατί η καλά σχεδιασμένη, υποστηριγμένη και βιώσιμη Προαγωγή και Αγωγή Υγείας στην Σχολική Κοινότητα είναι επιταπτική ανάγκη;
Aπώτερος στόχος της συνάντησης είναι η δημιουργία Δικτύου Σχολείων που προάγουν την Υγεία και ενισχύουν συνεχώς την ικανότητά τους ως υγιή περιβάλλοντα για τη ζωή, τη μάθηση και την εργασία, όπως ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Ο αριθμός των συμετεχόντων/-ουσών  που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να λάβουν μέρος στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στον ομιλητή, ανέρχεται στα 500 άτομα.

Απαιτείται προεγγραφή μέχρι την Κυριακή 14/06/2020 στις 14:00, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Οι συμμετέχοντες/-ουσες  θα επιλεγούν με βάση τη χρονοσήμανση συμπλήρωσης της φόρμας και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

Αναβολή της διαδικτυακής συνάντησης της Δευτέρας 01/06/2020 με τίτλο: «Επιστροφή στα Σχολεία: Μεταβάσεις και Ψυχική Ανθεκτικότητα» και μετάθεση την Τρίτη 02/06/2020 και ώρες 19:00-21:00

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της εξαγγελίας των κινητοποιήσεων των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών (ΔΟΕ και ΟΛΜΕ)  τη Δευτέρα 01/06/2020, η διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών/-τριών με τίτλο: «Επιστροφή στα Σχολεία: Μεταβάσεις και Ψυχική Ανθεκτικότητα», που συνδιοργανώνουν οι Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, μετατίθεται για την Τρίτη 02/06/2020 και ώρες 19:00 - 21:00.

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης τον καιρό της πανδημίας με τίτλο «Επιστροφή στα Σχολεία: Μεταβάσεις και Ψυχική Ανθεκτικότητα»

Η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο) σε συνεργασία με την Δ/νση Δ.Ε. Β’ Αθήνας, μέσω των αντίστοιχων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,  σε συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας στον καιρό της πανδημίας συνδιοργανώνουν, διαδικτυακή συνάντηση  σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών/-τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Επιστροφή στα Σχολεία: Μεταβάσεις και Ψυχική Ανθεκτικότητα»,  την Δευτέρα 01/06/2020 και ώρες 19:00-21:00.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια θα είναι η κ. Αμαλία Ατσαλάκη, Κλινική ψυχολόγος, Δρ Ψυχοπαθολογίας Παν/μιου Paris Vii - Eπιστημονική Συνεργάτιδα Τμήματος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.

Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η σύνδεση των μελών της σχολικής κοινότητας και η διευκόλυνση της ομαλής μετάβασης στις τάξεις και στη νέα πραγματικότητα, που διαρκώς αλλάζει.  Η επιστροφή στα σχολεία μετά την περίοδο της καραντίνας ενέχει μια παραδοξότητα: μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και γονείς καλούνται να ξαναβρούν το "οικείο", μέσα σε ένα νέο ωστόσο πλαίσιο. Το να βρουν τη θέση τους τα μέλη της σχολικής κοινότητας μέσα στις νέες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία απαιτεί από όλους επινοητικότητα, ευελιξία και σύνδεση με τα ψυχικά αποθέματα, κύρια γνωρίσματα της έννοιας της ανθεκτικότητας.

Ο αριθμός των συμετεχόντων/-ουσών  που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να λάβουν μέρος στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στον ομιλητή, ανέρχεται στα 500 άτομα.

Απαιτείται προεγγραφή, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε και στη σχετική ανάρτηση του Ιστολογίου της Αγωγής Υγείας, μέχρι την Κυριακή 31/05/2020 στις 14:00:
Οι συμμετέχοντες/-ουσες  θα επιλεγούν με βάση τη χρονοσήμανση συμπλήρωσης της φόρμας και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: "Η απώλεια της κανονικότητας ως ευκαιρία για εσωτερικές μετατοπίσεις και άνοιγμα στην αξιοσύνη της ζωής"


Δηλώσεις συμμετοχής  μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης τον καιρό της πανδημίας με τίτλο «Παιδιά, νέοι και ευαλωτότητα στην πανδημία»

Η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο) σε συνεργασία με την Δ/νση Δ.Ε. Β’ Αθήνας, μέσω των αντίστοιχων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,  σε συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας στον καιρό της πανδημίας συνδιοργανώνουν, διαδικτυακή συνάντηση  σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών/-τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Παιδιά, νέοι και ευαλωτότητα στην πανδημία»,  την Δευτέρα 25/05/2020 και ώρες 17:00-19:00.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια θα είναι η κ. Αμαλία Ατσαλάκη, Κλινική ψυχολόγος, Δρ Ψυχοπαθολογίας Παν/μιου Paris Vii - Eπιστημονική Συνεργάτιδα Τμήματος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.

Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η σύνδεση των μελών της σχολικής κοινότητας και η επιστημονική και έγκυρη ενημέρωση τους για το πώς βιώνουν τα ευάλωτα παιδιά, οι έφηβοι και οι οικογένειές τους την κρίση της πανδημίας, τις στερήσεις από τον εγκλεισμό της καραντίνας και των περιοριστικών μέτρων, την αβεβαιότητα και τον φόβο για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Στερεοτυπικά, η ευαλωτότητα στην ασθένεια και τον θάνατο συνδέονται στις αναπαραστάσεις των περισσοτέρων ανθρώπων με τους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερα οι ίδιοι οι νέοι τείνουν να αντιμετωπίζουν τους εαυτούς τους ως απροσβλήτους από τη σωματική φθορά, κάτι που μπορεί να ανιχνευθεί και στη συχνή εμπλοκή τους με ριψοκίνδυνες συμπεριφορές. Υπάρχουν ωστόσο και ανήλικοι για τους οποίους αυτή η φαντασίωση παντοδυναμίας έχει διαψευσθεί με βίαιο τρόπο από την πραγματικότητα μιας απειλητικής για τη ζωή ή χρόνιας ασθένειας. 

Θα συζητήσουμε τις σκέψεις, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς μας για το πώς μπορεί να έχει επηρεάσει η πανδημία τη ζωή των οικογενειών όπου υπάρχουν ευάλωτα παιδιά και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς ώστε να βρουν οι ίδιοι το ψυχικό σθένος να υποστηρίξουν τα παιδιά τους. Θα συζητηθούν επίσης οι δυσχέρειες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν γονείς και εκπαιδευτικοί που υποστήριξαν κατά την περίοδο της καραντίνας και συνεχίζουν να υποστηρίζουν παιδιά με συναισθηματικές δυσκολίες και ψυχολογικά/ψυχιατρικά προβλήματα και παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και οι φροντιστές και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με παιδιά σε τάξεις υποδοχής.

Ο αριθμός των συμετεχόντων/-ουσών  που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να λάβουν μέρος στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στον ομιλητή, ανέρχεται στα 500 άτομα.

Απαιτείται προεγγραφή μέχρι το Σάββατο 23/05/2020 στις 14:00, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε και στη σχετική ανάρτηση του Ιστολογίου της Αγωγής Υγείας:

Οι συμμετέχοντες/-ουσες  θα επιλεγούν με βάση τη χρονοσήμανση συμπλήρωσης της φόρμας και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης τον καιρό της πανδημίας με τίτλο «Κρίσιμα Ψυχολογικά Στάδια Οντογένεσης Παιδιών και Εφήβων»

Η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο) σε συνεργασία με την Δ/νση Δ.Ε. Β’ Αθήνας, μέσω των αντίστοιχων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,  σε συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας στον καιρό της πανδημίας συνδιοργανώνουν, διαδικτυακή συνάντηση  σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών/-τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Κρίσιμα Ψυχολογικά Στάδια Οντογένεσης Παιδιών και Εφήβων» την Δευτέρα 18/05/2020 και ώρες 19:00-21:00.

Προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο κ. ο Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής  A’ Ψυχιατρικής  Κλινικής  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  Αιγινήτειο  Νοσοκομείο.

Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η σύνδεση των μελών της σχολικής κοινότητας και η επιστημονική και έγκυρη ενημέρωση τους για το πώς βιώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι την κρίση της πανδημίας, τις στερήσεις από τον εγκλεισμό της καραντίνας και των περιοριστικών μέτρων, την αβεβαιότητα και τον φόβο.

Θα συζητηθούν τα κρίσιμα ψυχολογικά στάδια οντογένεσης των παιδιών και των εφήβων για να κατανοήσουμε τον τρόπο που τα παιδιά και οι έφηβοι διαχειρίζονται τον εαυτό τους,τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, προκειμένου να μπορέσουμε γονείς και εκπαιδευτικοί μαζί να τα διευκολύνουμε να διαχειριστούν την κρίση της πανδημίας, τις αλλαγές που θα επιφέρει στη ζωή τους και να ενισχύσουμε την ψυχική τους ανθεκτικότητα.

Ο αριθμός των συμετεχόντων/-ουσών  που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να λάβουν μέρος στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στον ομιλητή, ανέρχεται στα 500 άτομα. Διερευνάται η δυνατότητα να γίνεται ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσα από πλατφόρμες μεγαλύτερης εμβέλειας, ώστε να μπορεί να την παρακολουθήσει το ευρύτερο κοινό, χωρίς όμως τη δυνατότητα ερωτήσεων.

Απαιτείται προεγγραφή μέχρι το Σάββατο 16/05/2020 στις 14:00., μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας: 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες  θα επιλεγούν με βάση τη χρονοσήμανση συμπλήρωσης της φόρμας και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης με τίτλο «Προασπίζοντας τα δικαιώματα των παιδιών τον καιρό της πανδημίας»

Η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο) σε συνεργασία με την Δ/νση Δ.Ε. Β’ Αθήνας, μέσω των αντίστοιχων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,  σε συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας στον καιρό της πανδημίας συνδιοργανώνουν, διαδικτυακή συνάντηση  σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών/-τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Προασπίζοντας τα δικαιώματα των παιδιών τον καιρό της πανδημίας» την Δευτέρα 11/05/2020 και ώρες 19:00-21:00.

Προσκεκλημένοι ομιλητές θα είναι ο κ. ο Γιώργος  Νικολαϊδης, Ψυχίατρος, Δ/ντης Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) και Πρόεδρος της Επιτροπής Λανζαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης, η κ. Θεώνη Κουφονικολάκου, Βοηθός Συνήγορος του Παιδιού και η κ.  Μαριέλα Μιχαηλίδου,  Ειδική Παιδικής Προστασίας της UNICEF Ελλάδας. 

Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των γονέων σε θέματα κακοποίησης/παραμέλησης, εμπορίας, εκμετάλλευσης παιδιών και εφήβων και προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων και η ενδυνάμωσή τους στον ρόλο τους στην πρόληψη, ανίχνευση και αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών.

Θα συζητηθούν ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά των παιδιών, τα οποία σύμφωνα με τους ειδικούς εντείνονται στον καιρό της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων.

Ο αριθμός των συμετεχόντων/-ουσών  που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να λάβουν μέρος στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στον ομιλητή, ανέρχεται στα 500 άτομα. Διερευνάται η δυνατότητα να γίνεται ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσα από πλατφόρμες μεγαλύτερης εμβέλειας, ώστε να μπορεί να την παρακολουθήσει το ευρύτερο κοινό, χωρίς όμως τη δυνατότητα ερωτήσεων.

Απαιτείται προεγγραφή, μέσω ηλεκτρονικής φόρμας μέχρι το Σάββατο 09/05/2020 στις 14:00:

Οι συμμετέχοντες/-ουσες  θα επιλεγούν με βάση τη χρονοσήμανση συμπλήρωσης της φόρμας και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική

Κυριακή, 26 Απριλίου 2020

Πρόσκληση Γονέων / Κηδεμόνων μαθητών/τριών κάθε βαθμίδας σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Παιδιά και έφηβοι στις μέρες του #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ: ενημέρωση για την πανδημία COVID 19»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, σε συνεργασία με την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» σας προσκαλούν στην ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση με γενικό θέμα: «Παιδιά και έφηβοι στις μέρες του #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ : ενημέρωση για την πανδημία COVID 19», που θα πραγματοποιηθεί σε συνθήκες ζωντανής μετάδοσης στο Youtube την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρες 18:30-20:00.

Συμμετέχουν επίσης τα δίκτυα του ΟΚΑΝΑ  και του προγράμματος  «Από το Α έως το Ω: μια Ακαδημία για Γονείς» της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.).

Προκειμένου να παρακολουθήσετε την ενημερωτική συνάντηση ζωντανά, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση σε ένα φυλλομετρητή, δηλαδή, ένα πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο: 


Οι ομιλίες θα μαγνητοσκοπηθούν και η μαγνητοσκόπηση (το βίντεο) της εκδήλωσης θα είναι διαθέσιμη και μετά το τέλος της πραγματοποίησης της στο youtube με τον τίτλο :«Παιδιά και έφηβοι στις μέρες του #ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ : ενημέρωση για την πανδημία COVID 19»,ώστε να μπορέσετε να την παρακολουθήσετε.

Για να δείτε το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα:

Τρίτη, 21 Απριλίου 2020

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης στον καιρό της πανδημίας με τίτλο: «Προσεγγίζοντας τη Ζωή και το Θάνατο: Από την απώλεια και το πένθος στην ψυχική ανθεκτικότητα »

Η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο) σε συνεργασία με την Δ/νση Δ.Ε. Β’ Αθήνας, μέσω των αντίστοιχων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,  σε συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας στον καιρό της πανδημίας συνδιοργανώνουν, σε συνεργασία με την ΜΕΡΙΜΝΑ, διαδικτυακή συνάντηση  σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Προσεγγίζοντας τη Ζωή και το Θάνατο: Από την απώλεια και το πένθος στην ψυχική ανθεκτικότητα », την Δευτέρα 04/05/2020 και ώρες 18:00-20:00.
Προσκεκλημένοι ομιλητές  θα είναι η κ. Ελευθερία Ράλλη και ο κ. Αλέξανδρος Βαλλίδης, ψυχολόγοι του Συμβουλευτικού Κέντρου Αθήνας της ΜΕΡΙΜΝΑΣ.
Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η σύνδεση και η ενδυνάμωση των μελών της σχολικής κοινότητας μέσα από την επιστημονική και έγκυρη ενημέρωση και ευαιθητοποίησή τους σε θέματα (α) αγωγής γύρω από τη ζωή, το θάνατο και το θρήνο, (β) στήριξης μαθητών που βιώνουν απώλειες και (γ) οργάνωσης ενός σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στη σχολική κοινότητα.
Θα συζητηθούν: 
- Πώς θρηνούν τα παιδιά και οι έφηβοι
- Πότε να ανησυχούμε 
- Ποιες είναι οι ανάγκες των παιδιών ώστε να τα στηρίξουμε
- Τι θα διευκόλυνε τους εκπαιδευτικούς ως προς το ρόλο τους στην στήριξη των παιδιών

Ο αριθμός των συμετεχόντων/-ουσών  που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να λάβουν μέρος στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στον ομιλητή, ανέρχεται στα 500 άτομα. Διερευνάται η δυνατότητα να γίνεται ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσα από πλατφόρμες μεγαλύτερης εμβέλειας, ώστε να μπορεί να την παρακολουθήσει το ευρύτερο κοινό, χωρίς όμως τη δυνατότητα ερωτήσεων.

Απαιτείται προεγγραφή, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας μέχρι την Πέμπτη 30/04/2020 στις 14:00:


Οι συμμετέχοντες/-ουσες  θα επιλεγούν με βάση τη χρονοσήμανση συμπλήρωσης της φόρμας και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Σάββατο, 18 Απριλίου 2020

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης στον καιρό της πανδημίας με τίτλο «Εμείς και ο ύπνος μας στην καραντίνα: μια σχέση που χρειάζεται φροντίδα»

Η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο) σε συνεργασία με την Δ/νση Δ.Ε. Β’ Αθήνας, μέσω των αντίστοιχων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας,  σε συνέχεια των κοινών δράσεων και παρεμβάσεων τους για την υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας στον καιρό της πανδημίας συνδιοργανώνουν, διαδικτυακή συνάντηση  σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς και γονείς μαθητών/-τριών των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους με τίτλο: «Εμείς και ο ύπνος μας στην καραντίνα: μια σχέση που χρειάζεται φροντίδα», την Δευτέρα 27/04/2020 και ώρες 19:00-21:00.

Προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο κ. Αναστάσιος Μπονάκης, Νευρολόγος, Επίκουρος Καθηγητής του ΕΚΠΑ, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στόχος της συνάντησης αυτής είναι η σύνδεση και η ενδυνάμωση των μελών της σχολικής κοινότητας μέσα από την επιστημονική και έγκυρη ενημέρωση τους για ζητήματα που προκύπτουν  από την απορρύθμιση του ύπνου των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων στο πλαίσιο της καραντίνας.

Θα συζητηθούν: 
- Η  επιστημονική συσχέτιση των διαταραχών του ύπνου  με την καραντίνα.
- Οι βασικοί επιβαρυντικοί παράγοντες στην λειτουργία του ύπνου 
- Απλές συμβουλές που μπορούμε να εφαρμόσουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα του ύπνου, ως πράξη φροντίδας για τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

Ο αριθμός των συμετεχόντων/-ουσών  που μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας και να λάβουν μέρος στην συζήτηση, θέτοντας ερωτήματα στον ομιλητή, ανέρχεται στα 500 άτομα. Διερευνάται η δυνατότητα να γίνεται ταυτόχρονη αναμετάδοση μέσα από πλατφόρμες μεγαλύτερης εμβέλειας, ώστε να μπορεί να την παρακολουθήσει το ευρύτερο κοινό, χωρίς όμως τη δυνατότητα ερωτήσεων.

Απαιτείται προεγγραφή, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας:


Οι συμμετέχοντες/-ουσες  θα επιλεγούν με βάση τη χρονοσήμανση συμπλήρωσης της φόρμας και θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.