Labels

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για τα Σχολεία Προαγωγής της Υγείας στην Ελλάδα. Τα βήματα και οι μέθοδοι για ένα Σχολείο Προαγωγής της Υγείας.

H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού διοργανώνουν διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους/τις Δ/ντές-Δ/ντριες  Δημόσιων & Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων  & τις  Προϊσταμένες  Δημόσιων & Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων της περιοχής ευθύνης μας, στο πλαίσιο του ελληνικού συντονιστικού προγράμματος του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για τα Σχολεία Προαγωγή της Υγείας, με θέμα:  «Τα βήματα και οι μέθοδοι για ένα Σχολείο Προαγωγής της Υγείας».

Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση στην έννοια των σχολείων προαγωγής της υγείας, στις αρχές,  και στους πυλώνες και στα εκπαιδευτικά υλικά για σχολεία. Θα δοθούν τα υλικά του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Προαγωγής της Υγείας SHE (Schools for Health in Europe Network Foundation) και θα γίνει μια αρχική διερεύνηση αναγκών και προτεραιοτήτων ως προς την ολιστική προαγωγή της υγείας στο σχολείο.

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη σχολείων προαγωγής της υγείας με ολιστική προσέγγιση, προς όφελος της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας του μαθητικού πληθυσμού.

Μετά το σεμινάριο, οι Διευθυντές/Δ/ντριες με τη συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων και του συλλόγου γονέων/κηδεμόνων, μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής του σχολείου τους στη πιλοτική εφαρμογή των σχολείων προαγωγής της υγείας.Θα πραγματοποιηθεί επόμενο σεμινάριο για τους /τις /ενδιαφερόμενους/-νες εκπαιδευτικούς.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2022, κατά τις ώρες 18:00-20:00, μέσω της πλατφόρμας zoom. 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Τι είναι τα σχολεία προαγωγής της υγείας;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:

«Ένα σχολείο προαγωγής υγείας είναι το σχολείο εκείνο που συστηματικά βελτιώνει και ενδυναμώνει την ικανότητά του να αποτελεί ένα υγιές περιβάλλον για μάθηση, εργασία και ζωή».

Είναι το σχολείο που ενσωματώνει ολιστικά την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας (well-being) ως μέρος της σχολικής καθημερινότητας και του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσής του, εστιάζοντας στους μαθητές, το διδακτικό προσωπικό και τους γονείς/κηδεμόνες. Δεν αφορά μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας ή αειφορίας με αρχή και τέλος, αλλά αφορά μια διαδικασία συνεχών αλλαγών σε βάθος χρόνου, προκειμένου το σχολείο να γίνει ένα υγιές και χαρούμενο περιβάλλον για όλους όσους μαθαίνουν, εργάζονται και περνούν τη μέρα τους εκεί.

Οι έξι βασικοί πυλώνες στους οποίους το σχολείο δραστηριοποιείται προκειμένου να εξελιχθεί και να βελτιωθεί είναι οι εξείς:

Ø  Σχολικός κανονισμός σε θέματα υγείας

Ø  Φυσικό περιβάλλον σχολείου

Ø  Κοινωνικό περιβάλλον και ήθος σχολείου

Ø  Ατομικές δεξιότητες και γνώσεις μαθητών ως προς την υγεία - ενδυνάμωση μαθητών

Ø  Διασύνδεση και συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες και την ευρύτερη κοινότητα

Ø  Υπηρεσίες υγείας στο σχολείο ή συνδεδεμένες με το σχολείο

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Schools for Health in Europe (SHE,www.schoolsforhealth.org), πρώην Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής της Υγείας (ENHPS), λειτουργεί με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και αποτελείται από φορείς παιδείας και υγείας που εργάζονται για την προαγωγή της υγείας στα σχολεία σε 40 κράτη της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Αναπτύσσει προγράμματα και εκπαιδευτικά υλικά προαγωγής της υγείας για τα σχολεία με ολιστική προσέγγιση και υποστηρίζει δίκτυα σχολείων προαγωγής υγείας. Σήμερα λειτουργούν αποτελεσματικά χιλιάδες σχολεία προαγωγής της υγείας σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ως αποτέλεσμα του έργου του SHE. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα σχολεία αυτά έχουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα τόσο στην υγεία και ευζωία (well-being) των μαθητών, όσο και στις ακαδημαϊκές τους επιτεύξεις.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού είναι από το 1992 ο εθνικός συντονιστικός φορέας του Δικτύου SHE στην Ελλάδα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας (www.ich-ddsp.gr, www.ich.gr).

Δηλώσεις συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://forms.gle/W8LR7zb2aEoyTUaD6 έως και την Δευτέρα 28/3/2022.

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Εισηγήτρια /Συντονίστρια του σεμιναρίου:

Ηλέκτρα Μπάδα: Συντονίστρια SHE στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  siafev@yahoo.gr   και στο τηλέφωνο 6976606060.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου