Labels

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

Απολογιστικά στοιχεία Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σχολικού έτους 2021-2022

Oι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας (σχετικό έγγραφο), που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και εκπόνησαν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας κατά το τρέχον σχολικό έτος (2021-2022) ως Συντονιστές, το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων, να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα- απολογιστικό ερωτηματολόγιο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022.  
Στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για το σχεδιασμό νέων, αποτελεσματικότερων στρατηγικών, στο πλαίσιο της αναγκαίας αναβάθμισης των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.  
  • Για κάθε ένα πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών να συμπληρωθεί ένα απολογιστικό ερωτηματολόγιο  
  • Η συμπλήρωση των πεδίων στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες παρακαλούμε να γίνει με κεφαλαία γράμματα 
Για τη φόρμα, πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα:Η εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας συμπλήρωση και υποβολή των παραπάνω είναι υποχρεωτική  για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης. 


Με νεότερο έγγραφο θα ενημερωθείτε για  την έκδοση των Βεβαιώσεων Υλοποίησης Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτικοί προσκαλούνται να αποστείλουν το τελικό προϊόν του προγράμματός τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (έντυπο, αφίσα, ψηφιακό δίσκο, επιτραπέζιο παιχνίδι, διεύθυνση URL δικτυακού τόπου ανάρτησης υλικού). Το υλικό σε έντυπη μορφή μπορεί να υποβληθεί ή να αποσταλεί στην έδρα της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας Κηφισίας 20 & Γκύζη, 15125 Μαρούσι μέχρι την Παρασκευή 8/7/2022 και το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: siafev@yahoo.gr .

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο για τα Σχολεία Προαγωγής της Υγείας στην Ελλάδα. Τα βήματα και οι μέθοδοι για ένα Σχολείο Προαγωγής της Υγείας.

H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού διοργανώνουν διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο για τους/τις Δ/ντές-Δ/ντριες  Δημόσιων & Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων  & τις  Προϊσταμένες  Δημόσιων & Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων της περιοχής ευθύνης μας, στο πλαίσιο του ελληνικού συντονιστικού προγράμματος του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού για τα Σχολεία Προαγωγή της Υγείας, με θέμα:  «Τα βήματα και οι μέθοδοι για ένα Σχολείο Προαγωγής της Υγείας».

Στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση στην έννοια των σχολείων προαγωγής της υγείας, στις αρχές,  και στους πυλώνες και στα εκπαιδευτικά υλικά για σχολεία. Θα δοθούν τα υλικά του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Προαγωγής της Υγείας SHE (Schools for Health in Europe Network Foundation) και θα γίνει μια αρχική διερεύνηση αναγκών και προτεραιοτήτων ως προς την ολιστική προαγωγή της υγείας στο σχολείο.

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη σχολείων προαγωγής της υγείας με ολιστική προσέγγιση, προς όφελος της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας του μαθητικού πληθυσμού.

Μετά το σεμινάριο, οι Διευθυντές/Δ/ντριες με τη συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων και του συλλόγου γονέων/κηδεμόνων, μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής του σχολείου τους στη πιλοτική εφαρμογή των σχολείων προαγωγής της υγείας.Θα πραγματοποιηθεί επόμενο σεμινάριο για τους /τις /ενδιαφερόμενους/-νες εκπαιδευτικούς.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2022, κατά τις ώρες 18:00-20:00, μέσω της πλατφόρμας zoom. 

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Τι είναι τα σχολεία προαγωγής της υγείας;

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας:

«Ένα σχολείο προαγωγής υγείας είναι το σχολείο εκείνο που συστηματικά βελτιώνει και ενδυναμώνει την ικανότητά του να αποτελεί ένα υγιές περιβάλλον για μάθηση, εργασία και ζωή».

Είναι το σχολείο που ενσωματώνει ολιστικά την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας (well-being) ως μέρος της σχολικής καθημερινότητας και του τρόπου λειτουργίας και οργάνωσής του, εστιάζοντας στους μαθητές, το διδακτικό προσωπικό και τους γονείς/κηδεμόνες. Δεν αφορά μόνο στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας ή αειφορίας με αρχή και τέλος, αλλά αφορά μια διαδικασία συνεχών αλλαγών σε βάθος χρόνου, προκειμένου το σχολείο να γίνει ένα υγιές και χαρούμενο περιβάλλον για όλους όσους μαθαίνουν, εργάζονται και περνούν τη μέρα τους εκεί.

Οι έξι βασικοί πυλώνες στους οποίους το σχολείο δραστηριοποιείται προκειμένου να εξελιχθεί και να βελτιωθεί είναι οι εξείς:

Ø  Σχολικός κανονισμός σε θέματα υγείας

Ø  Φυσικό περιβάλλον σχολείου

Ø  Κοινωνικό περιβάλλον και ήθος σχολείου

Ø  Ατομικές δεξιότητες και γνώσεις μαθητών ως προς την υγεία - ενδυνάμωση μαθητών

Ø  Διασύνδεση και συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες και την ευρύτερη κοινότητα

Ø  Υπηρεσίες υγείας στο σχολείο ή συνδεδεμένες με το σχολείο

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Schools for Health in Europe (SHE,www.schoolsforhealth.org), πρώην Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σχολείων Προαγωγής της Υγείας (ENHPS), λειτουργεί με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και αποτελείται από φορείς παιδείας και υγείας που εργάζονται για την προαγωγή της υγείας στα σχολεία σε 40 κράτη της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας. Αναπτύσσει προγράμματα και εκπαιδευτικά υλικά προαγωγής της υγείας για τα σχολεία με ολιστική προσέγγιση και υποστηρίζει δίκτυα σχολείων προαγωγής υγείας. Σήμερα λειτουργούν αποτελεσματικά χιλιάδες σχολεία προαγωγής της υγείας σε πολλές χώρες της Ευρώπης, ως αποτέλεσμα του έργου του SHE. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα σχολεία αυτά έχουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα τόσο στην υγεία και ευζωία (well-being) των μαθητών, όσο και στις ακαδημαϊκές τους επιτεύξεις.

Το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού είναι από το 1992 ο εθνικός συντονιστικός φορέας του Δικτύου SHE στην Ελλάδα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας (www.ich-ddsp.gr, www.ich.gr).

Δηλώσεις συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://forms.gle/W8LR7zb2aEoyTUaD6 έως και την Δευτέρα 28/3/2022.

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Εισηγήτρια /Συντονίστρια του σεμιναρίου:

Ηλέκτρα Μπάδα: Συντονίστρια SHE στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  siafev@yahoo.gr   και στο τηλέφωνο 6976606060.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση σε διαδικτυακή συνάντηση σύνδεσης και ενδυνάμωσης με τίτλο «Γιατί πόλεμος; Τι απαντάμε στα παιδιά»

Η Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο), σε συνέχεια των δράσεων και παρεμβάσεων της για την υποστήριξη των μελών της σχολικής κοινότητας, διοργανώνει διαδικτυακή συνάντηση  σύνδεσης και ενδυνάμωσης για εκπαιδευτικούς   των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης της και για γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών που φοιτούν σε αυτές, με τίτλο: «Γιατί πόλεμος; Τι απαντάμε στα παιδιά», την Παρασκευή 11/3/2022 και ώρες 18:00-20:00.

Προσκεκλημένη ομιλήτρια θα είναι η κ. Αμαλία Ατσαλάκη, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας- Ψυχοθεραπεύτρια, μέλος του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Δυο λόγια για την συνάντηση

Ο πόλεμος αποτελεί την ακραία έκφραση βίας στο επίπεδο των ανθρώπινων κοινωνιών. Πριν το ξέσπασμα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο Φρόυντ και ο Αϊνστάιν αντάλλαξαν επιστολές με τον τίτλο “Why War?”, όπου αναρωτιούνταν για το τι είναι αυτό που προκαλεί τον πόλεμο και αν η εκδήλωση βίας σε συλλογική κλίμακα αποτελεί εγγενή και αναπόφευκτη έκφανση της ανθρώπινης φύσης. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, η Ευρώπη βρίσκεται ξανά ενώπιον της απειλής της γενίκευσης πολεμικής σύρραξης που επισυμβαίνει στο έδαφος της.

Στην συνάντησή μας θα συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να μιλήσουμε με τα παιδιά για αυτό που συμβαίνει, και κυρίως για το πώς μπορούμε να τα ενθαρρύνουμε να διατυπώσουν τα ίδια τα συναισθήματα, τους φόβους, τις απορίες αλλά και τις ιδέες τους τόσο για τον πόλεμο και τα δεινά του όσο και για το πώς μπορεί η γενιά τους να συμβάλει στην εδραίωση της ειρήνης, ξεκινώντας από το ατομικό και το τοπικό και προσβλέποντας στο πανανθρώπινο και το οικουμενικό.

Η υλοποίησή της συνάντησης θα  γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom.

Για να συνδεθείτε πατήστε πάνω στον σύνδεσμο

https://zoom.us/j/9645656241?pwd=aFBLWExSK0ZlNmY1NmRpaC9HRkx4QT09

Εναλλακτικά  ανοίγετε έναν  browser (google chrome, Mozilla Firefox κτλ) και πληκτρολογείτε www.zoom.us

Στην συνέχεια επιλέγετε το “join” που βρίσκεται πάνω δεξιά και ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 Όταν σας ζητηθεί το “meeting id”, εισάγετε: 964 565 6241

Όταν σας ζητηθεί το "password", εισάγετε: 123456

 

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό συμμετεχόντων/-ουσών στην συνάντηση. Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  siafev@yahoo.gr   και στο τηλέφωνο 6976606060.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης. Παρουσίαση του θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος Τα κόκκινα παπούτσια»

H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο) σε συνεργασία με την Δ/νση Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, μέσω των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, διοργανώνουν επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο, για Εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων των περιοχών ευθύνης τους, με τίτλο:

«Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης. Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος Τα κόκκινα παπούτσια».

 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022 κατά τις ώρες 18:00-20:30, μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα:

Το πρόγραμμα εκπονήθηκε το καλοκαίρι του 2021 στο πλαίσιο πρόσκλησης του ΙΕΠ για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και είναι προσβάσιμο στην πλατφόρμα της σχετικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, στη θεματική ενότητα ΕΥ ΖΗΝ.

Ειδικότερα, αφορά στις υποενότητες ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ-ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και στους άξονες ΑΥΤΟΜΕΡΙΜΝΑ και ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ καθώς επικεντρώνεται στην πρόληψη, στην αυτοφροντίδα και στην κοινωνικο-συναισθηματική ενδυνάμωση του εαυτού μέσα από την αυτοεπίγνωση, το σεβασμό και την ενσυναίσθηση προς τους άλλους, την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, κριτικής και παραγωγικής σκέψης, επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίας.

Συγκεκριμένα, μέσα από την παρουσίασή του επιδιώκεται η βιωματική εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη θεματολογία, τα περιεχόμενα, τη μεθοδολογία και τις θεατροπαιδαγωγικές διερευνητικές και κριτικοστοχαστικές τεχνικές που αξιοποιούνται με στόχο τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης/παρενόχλησης.

Προτείνεται προς εφαρμογή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αλλά και ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας δεδομένου ότι διαθέτει πλούσιο υλικό και προτάσεις δραστηριοτήτων προς περαιτέρω διερεύνηση, εμβάθυνση και προεκτάσεις, σε μαθητές/-ήτριες Νηπιαγωγείου και Δημοτικού (Α΄- Δ΄ Δημοτικού, και στις Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού με κατάλληλες προσαρμογές/αναγωγές στην πραγματικότητα).

Δηλώσεις συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στον σύνδεσμο: https://forms.gle/ucmNUM7S6HKvmoM6A έως και την Δευτέρα 28/2/2022.

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό  σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι ενδιαφερόμενοι/ -ες να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, πχ υπολογιστή με μικρόφωνο, κάμερα και ηχείο, tablet, lap top ή μια έξυπνη συσκευή τηλεφώνου, προκειμένου να συνδεθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας. Λόγω του ότι το σεμινάριο είναι διαδικτυακό και συμμετοχικό, αποτελεί προϋπόθεση η συμμετοχή όλων σε αυτό με ανοιχτές κάμερες, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μαγνητοσκοπηθεί.

Εισηγήτρια /Συντονίστρια του σεμιναρίου:

Ιωάννα Μενδρινού, Δρ. Θεατρολογίας-Θέατρο για Ανήλικους Θεατές, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας, δημιουργός του προγράμματος «Τα κόκκινα παπούτσια».

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  siafev@yahoo.gr   και στο τηλέφωνο 6976606060.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

Πρόσκληση για "στολισμό" Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Σας προσκαλούμε να στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας στο ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ με δώρα και στολίδια.

Στείλτε μας ΔΥΟ λέξεις συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα:

link (έληξε, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!)

ως την Παρασκευή 17/12/2021. 

ΕΝΑ ΔΩΡΟ ΔΥΝΑΜΗΣ: κάτι που «κρατώ για μένα» από τη φετινή χρονιά, που με βοήθησε να αισθάνομαι καλά και στα δύσκολα και να τα καταφέρω.

ΜΙΑ ΕΥΧΗ: κάτι που εύχομαι να μας συντροφεύει τη νέα χρονιά.

Εμείς θα μαζέψουμε τα πολύτιμα δώρα και στολίδια που θα μας στείλετε και θα στολίσουμε το δέντρο της Αγωγής Υγείας, με έναν διαφορετικό τρόπο, μεταδίδοντας το μήνυμα πως  οι  αξίες παραμένουν σταθερές σε όμορφες, αλλά και δύσκολες περιόδους της ζωής μας:   Και στο αστέρι μας θα στραφταλίζουν   τα λόγια της Βιρτζίνια  Σάτιρ: «το μόνο πράγμα που αλλάζει πραγματικά τους ανθρώπους είναι όταν έρχονται σε επαφή με τη δύναμη της ζωής τους. Αυτή είναι η ουσία της αυτοεκτίμησης».

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2021-2022

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. Φ11/160010/Δ7/8-12-2021 του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2020-2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προγραμμάτων είναι η Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021.
Για να δείτε την αίτηση υποβολής προγράμματος ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, να τη συμπληρώσετε και να την υποβάλετε πατήστε στην παρακάτω εικόνα/σύνδεσμο:

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση σε επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Η τέχνη της Πρόληψης: Μια επιστήμη για τις Δεξιότητες Ζωής»

H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο), μέσω της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ» - ΟΚΑΝΑ, διοργανώνει επιμορφωτικό διαδικτυακό σεμινάριο, διάρκειας 25 ωρών, για Εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Δ/νσής μας, με τίτλο: «Η τέχνη της Πρόληψης: Μια επιστήμη για τις Δεξιότητες Ζωής».

Λίγα Λόγια για το Περιεχόμενο: Το σεμινάριο έχει ως σκοπό να συμβάλει μέσα από την πρακτική εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στην ανάπτυξη προστατευτικών παραγόντων που είναι σημαντικοί για την ενδυνάμωση της προσωπικότητας των παιδιών, ώστε να χτίσουν την ανθεκτικότητά τους, σε συνδυασμό με δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν στη διάρκεια της ζωής τους.

Στην θεματολογία έχουν επιλεγεί: 
  • Η σημασία της υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης στη σχολική κοινότητα
  • Οι βασικές αρχές και διαστάσεις της κοινωνικής & συναισθηματικής αγωγής με επίκεντρο τις Δεξιότητες Ζωής
  • Η επιστημονικά τεκμηριωμένη Πρόληψη των Συμπεριφορών Υψηλού Κινδύνου και η Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας σε άμεση σύνδεση με νέες πρακτικές που εστιάζουν στα αποθέματα, στις ικανότητες και στις αξίες.

Θα παρουσιαστούν προγράμματα πρόληψης εγκεκριμένα  το ΙΕΠ . 

Τρόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου: εξ αποστάσεως, αξιοποιώντας την τεχνολογία με σύγχρονες, αλλά και ασύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης, όπως το zoom, email, κ.ά.). Το πρώτο μέρος θα περιλαμβάνει πέντε τρίωρα εργαστήρια και θα γίνει σύγχρονα. Το δεύτερο μέρος, θα γίνει ασύγχρονα και θα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση στο χώρο του σχολείου. To σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με μία συνάντηση αποτίμησης και αξιολόγησης.

Ημερομηνίες Συναντήσεων Σεμιναρίου: 
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 17:00 – 20:00
Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 17:00 – 20:00
Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 17:00 – 20:00
Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 17:00 – 20:00
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρες 17:00 – 20:00

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο σεμινάριο είναι οι ενδιαφερόμενοι/ -ες να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, πχ υπολογιστή με μικρόφωνο, κάμερα και ηχείο, tablet, lap top ή μια έξυπνη συσκευή τηλεφώνου, προκειμένου να συνδεθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας. Λόγω του ότι το σεμινάριο είναι διαδικτυακό και συμμετοχικό, αποτελεί προϋπόθεση η συμμετοχή όλων σε αυτό με ανοιχτές κάμερες, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μαγνητοσκοπηθεί.

Δηλώσεις συμμετοχής: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και στα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού όλων των σχολικών μονάδων ευθύνης της Διεύθυνσής μας, με προτεραιότητα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς. Επίσης προτεραιότητα θα δοθεί σε εκπαιδευτικούς που για πρώτη φορά συμμετέχουν σε βιωματικά σεμινάρια με υλικά της Αγωγής Υγείας.

Δηλώσεις υποβάλλονται έως τις 24/11/2021 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αίτησης, στο παρακάτω link:

Αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών : 30 άτομα.

Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου:
Μακαρώνη Σωτηρία, Ψυχολόγος Υγείας MSc, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Επιστημονικά. Υπεύθυνη του του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΠΡΟΝΟΗ» -ΟΚΑΝΑ.

Σιαφαρίκα Ευαγγελία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ/νσης Π.Ε.Β’ Αθήνας.

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την διαδικασία και τον κωδικό σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί. Σε όλους τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης με το πέρας της συμμετοχής τους στο σεμινάριο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου siafev@yahoo.gr και στο τηλέφωνο 6976606060.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

"Εγώ κι Εσύ Μαζί": Αίτηση Συμμετοχής Σχολικής Μονάδας 2021-2022

Το εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Εγώ κι Εσύ Μαζί", που υλοποιείται από τη Διεθνή Αμνηστία για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, (με έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: Φ.2.1/ΕΧ/145428/Δ7) στοχεύει στην ανάπτυξη της κουλτούρας του σεβασμού στη διαφορετικότητα, της κατανόησης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ισότητας των φύλων, του προσφυγικού ζητήματος, της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης, μέσα από την υλοποίηση βιωματικών δράσεων για την υπεράσπιση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σε μαθητές/ριες, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες, διαμορφώνοντας ένα πραγματικό δίκτυο στο πλαίσιο του σύγχρονου Ανοικτού και Αειφόρου Σχολείου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί από όλα τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως τύπου και απευθύνεται σε όλα τα Σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Εγώ κι Εσύ Μαζί" δίνει τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα, να παρακολουθήσουν ένα 50ωρο επιμορφωτικό σχήμα Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα παρέχοντας σχετική πιστοποίηση επιμόρφωσης (50ωρών). Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών ξεκίνησε εντός του 2021 σε συνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία και τους/τις κατά τόπους ορισμένους/ες συντονιστές/ριες.

Προϋποθέσεις και Όροι Συμμετοχής Σχολείων:
• Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια ανεξαρτήτως τύπου/κατηγορίας) από όλη την Ελλάδα
• Κατ’ ελάχιστον συμμετοχή 3 εκπαιδευτικών ανά σχολείο ανεξαρτήτως ειδικότητας
• Κατ’ ελάχιστον συμμετοχή 50 μαθητών ανά σχολείο (εξαιρούνται τα σχολεία με μικρότερο πληθυσμό μαθητών/ριών)

Η τελική επιλογή των σχολείων θα γίνει με αμερόληπτη διαδικασία κλήρωσης από τον φορέα υλοποίησης. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο education@amnesty.org.gr και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2103600628, Μαρία Νακασιάν, Υπεύθυνη Εκπαίδευσης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διεθνής Αμνηστία.

Πατήστε πάνω στην παρακάτω εικόνα για να συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής:

Ευχές για τη νέα σχολική χρονιά 2021-2022