Labels

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Ολοκλήρωση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας


α) Οι Διευθυντές/-τριες, Προϊστάμενοι/-νες των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας να συμπληρώσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 την ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής ολοκληρωμένου προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκε στη σχολική τους μονάδα κατά το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014, ακολουθώντας τις οδηγίες του παραπάνω εγγράφου.

β) Oι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και εκπόνησαν πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων κατά το τρέχον σχολικό έτος (2013-2014) ως συντονιστές να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα- απολογιστικό ερωτηματολόγιο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014, ακολουθώντας τις οδηγίες του παραπάνω εγγράφου.Η εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας συμπλήρωση και υποβολή των παραπάνω είναι υποχρεωτική για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

Διαχείριση σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες

Όπως ήδη γνωρίζετε ο Ο.Α.Σ.Π. μεταξύ άλλων στοχεύει στην ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους. 

Στο πλαίσιο της κοινής μας προσπάθειας και της μέχρι τώρα συνεργασίας μας για τη μείωση των επιπτώσεων των σεισμών στα σχολεία της χώρας, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε μαζί σας και να σας ενημερώσω ότι ως Τμήμα Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης του Ο.Α.Σ.Π. προσπαθούμε:

 • να ανιχνεύσουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας σε ότι αφορά στην επιμόρφωσή της σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου
 • να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των πιο πρόσφατων δράσεών μας (π.χ. σεμινάρια επιμόρφωσης 2 εκπαιδευτικών-εκπροσώπων κάθε σχολείου ανά περιφερειακή ενότητα, σύνταξη σχεδίου μνημονίου ενεργειών για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου, πρόταση διοργάνωσης άσκησης ετοιμότητας για σεισμό στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Πρόληψης Καταστροφών) 
 • να σχεδιάσουμε νέες δράσεις.

Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για στοιχεία σχετικά με:

 • τη σύνταξη ή επικαιροποίηση του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης στα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς σας (π.χ. υπάρχει Σχέδιο ανά σχολική μονάδα; έγινε φέτος επικαιροποίησή του; το έστειλαν στην αντίστοιχη Διεύθυνση;)
 • την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό στα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητάς σας (υλοποιήθηκε αυτή τη σχολική χρονιά άσκηση ετοιμότητας στις 11/11 ή στις 14/11, ή σε κάποια άλλη ημερομηνία που επιλέχθηκε από το σχολείο; Είχαν γίνει τουλάχιστον 3 ασκήσεις την περσινή σχολική χρονιά;)
 • τις δράσεις που υλοποίησαν οι συμμετέχοντες- εκπρόσωποι της κάθε σχολικής μονάδας οι οποίοι επιμορφώθηκαν στα σεμινάρια που συνδιοργανώσαμε. Πιο συγκεκριμένα: οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετέφεραν τη γνώση που απέκτησαν στα σχολεία τους; ανέλαβαν δράσεις για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου; (π.χ.: ενημέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών του κάθε σχολείου σε θέματα αυτοπροστασίας, ενημέρωση όλων για το Σχέδιο του Σχολείου, υλοποίηση κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος, επισήμανση επικινδυνοτήτων στο σχολικό κτίριο;).

Σας στέλνουμε μία φόρμα (ΕΔΩ) η οποία μπορεί να σας διευκολύνει στη συλλογή των προαναφερόμενων στοιχείων από κάθε σχολείο. 


Τα στοιχεία αυτά του κάθε σχολείου μπορείτε να τα στείλετε στον ΟΑΣΠ με mail (akourou@oasp.gr) ή fax (2106779561 με την ένδειξη Τμήμα Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης).

Δευτέρα, 12 Μαΐου 2014

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός κατά της βίας και του ρατσισμού

Το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και η UNICEF ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση των αξιών της ειρήνης, της ανοχής, της διαλλακτικότητας, της αλληλεγγύης, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα κατά της βίας και του ρατσισμού.

Ο διαγωνισμός, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχει σκοπό να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων της χώρας σχετικά με τις παραπάνω αξίες.

Πως μπορεί να συμμετάσχει και το δικό μου σχολείο;
 • Οργανώνετε μια δράση σχετική με το θέμα του διαγωνισμού
 • Συγκεντρώνετε:
 • το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (φωτογραφίες, βίντεο, παρουσίαση powerpoint κ.α.)
 • περίληψη δράσεων σε έγγραφη μορφή
 • στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email) και όνομα υπευθύνου
 • στοιχεία μαθητών (όνομα, επώνυμο, τάξη)
 • Αποστέλλετε όλα τα παραπάνω με email στο about@olympictruce.org ή στην ειδική φόρμα στη σελίδα του διαγωνισμού έως τις έως τις 30 Ιουνίου 2014, 23:59:59. 
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το πως μπορεί να συμμετάσχει και το δικό σας σχολείο! 

Κατεβάστε εδώ το ενημερωτικό μονόφυλλο στον υπολογιστή σας.