Labels

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

2ος Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμινάριων Αγωγής Υγείας για την Πιλοτική Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΟΚΑΝΑ «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ»

H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετική εγκύκλιος),  μέσω της  Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, θα πραγματοποιήσει τον 2ο κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων, διάρκειας 30 ωρών,  για Εκπαιδευτικούς των ΣΤ’  τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσής μας,  που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΟΚΑΝΑ «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ», υλοποιώντας πρόγραμμα Αγωγής Υγείας τη φετινή σχολική χρονιά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ» είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ για την σχολική χρονιά 2019-2020, σύμφωνα με το με αριθ. Φ.2.1/ΕΧ/166051/Δ7/23-10-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο δεύτερος κύκλος θα υλοποιηθεί από το Κέντρο  Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αργώ» των Δήμων Παπάγου Χολαργού - Αγ. Παρασκευής - ΟΚΑΝΑ και είναι δομημένος σε τρεις φάσεις ως εξής:

Α΄φάση: ένα τριήμερο εισαγωγικό σεμινάριο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση, διάρκειας 12 ωρών.

Β΄φάση: ένα διήμερο σεμινάριο γνωριμίας με το εκπαιδευτικό υλικό «Η Γέφυρα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο», διάρκειας 8 ωρών, βασισμένο σε προσομοιώσεις του υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό «Η Γέφυρα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» είναι ένα από τα δομημένα υλικά που περιέχονται στο πρόγραμμα και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Γ΄ φάση: Για τους/τις εκπαιδευτικούς που θα δεσμευτούν ότι θα υλοποιήσουν ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, το εκπαιδευτικό υλικό «Η Γέφυρα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» με τους μαθητές/-τριές τους, την τρέχουσα σχολική χρονιά,θα ακολουθήσουν 5 δίωρες συναντήσεις υποστηρικτικών συνομιλιών, όπου θα γίνεται επεξεργασία των θεμάτων που προκύπτουν από την υλοποίηση του προγράμματος με τα παιδιά και εργαστήρια εμβάνθυνσης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην μεθοδολογία της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης και στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού τους ρόλου.

Ημερομηνίες Εκπαιδευτικών  Σεμιναρίων : 

Α' φάση : τριήμερο εισαγωγικό σεμινάριο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση:
Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 16:30 – 20:30
Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 10:00 – 14:00
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 10:00 – 14:00

Β' φάση: διήμερο σεμινάριο γνωριμίας με το εκπαιδευτικό υλικό «Η Γέφυρα της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»
Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες 10:00 – 14:00
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες 10:00 – 14:00

Γ΄φάση: 5 δίωρες συναντήσεις υποστηρικτικών συνομιλιών:  
Οι ημερομηνίες θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τα μέλη της ομάδας των συμμετεχόντων
/-ουσών εκπαιδευτικών.

Συντονίστριες  Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων:
Αποστολοπούλου Κωνσταντίνα, Ψυχολόγος, Επιστημονικό Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αργώ» των Δήμων Παπάγου Χολαργού - Αγ. Παρασκευής - ΟΚΑΝΑ
Σιαφαρίκα Ευαγγελία,  Yπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας

Χώρος διεξαγωγής :  Κέντρο Πρόληψης «Αργώ», Λ.Μεσογείων 392, Αγ. Παρασκευή ( 3ος όροφος).

Αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών  : 20 άτομα.

Δηλώσεις συμμετοχής: τηλεφωνικώς στο Κέντρο Πρόληψης «Αργώ» στα τηλ. 210 6561466 &
210 6520505 έως Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ).

Επιστημονικά Υπεύθυνος των εκπαιδευτικών  δράσεων  είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΑΝΑ, κος Ηλίας Γκότσης, Κοινωνιολόγος, Οικογενειακός και Συστημικός Θεραπευτής.

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Επιμορφωτικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας για το εκπαιδευτικό υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Social and Emotional Learning for Mutual Awareness - SELMA»Η  Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετική εγκύκλιος), σε συνεργασία με τη Δ/νση Δ.Ε. Β΄ Αθήνας, μέσω των αντίστοιχων  Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, συνδιοργανώνουν με τον Επιστημονικό Οργανισμό «Μαζί για  την Εφηβική Υγεία» και το ΠΜΣ  Στρατηγικές Ανάπτυξης και Εφηβικής Υγείας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ- που είναι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος SELMA στην Ελλάδα, επιμορφωτικό σεμινάριο – 2ωρο βιωματικό εργαστήριο,  με στόχο τη γνωριμία με το εκπαιδευτικό υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Social and Emotional Learning for Mutual AwarenessSELMA» και την αξιοποίησή του ως μια θετική προσέγγιση στην προαγωγή της προστασίας του παιδιού, σε θέματα που σχετίζονται με την ρητορική του μίσους και τον διαδικτυακό εκφοβισμό.

Η ρητορική του μίσους στο διαδίκτυο είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα. Το SELMA (Social and Emotional Learning for Mutual Awareness – Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση για Αμοιβαία Ευαισθητοποίηση) είναι ένα διετές πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρητορικής του μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την προώθηση της αμοιβαίας ευαισθητοποίησης, της ανεκτικότητας και του σεβασμού.
Βασίζεται στην κοινωνική και συναισθηματική μάθηση καθώς και σε εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που προάγουν την ενδυνάμωση των σχέσεων των εφήβων έτσι ώστε να γίνουν οι ίδιοι παράγοντες αλλαγής. Το κεντρικό όραμα του προγράμματος εμπεριέχεται στην φράση “Hacking  Hate”.   Βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν το φαινόμενο του μίσους στο διαδίκτυο αλλά συγχρόνως τους παρέχει εργαλεία και στρατηγικές για να κάνουν τη διαφορά, ως υπεύθυνοι «ψηφιακοί πολίτες».
Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος είναι εγκεκριμμένο για το σχ. έτος 2019-2020, σύμφωνα  με το υπ΄αριθμ. Φ.2.1/ΠΜ/ 170935/Δ7/ 01-11-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Στο σεμινάριο προσκαλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της Ε’ – Στ’ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσής μας, που επιθυμούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά να υλοποιήσουν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με αντίστοιχη θεματολογία.

Ημερομηνία Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου: 
Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 – 19:00

Επιμορφώτρια  Σεμιναρίου: Σιαφαρίκα Ευαγγελία, Επιτροπή Διάχυσης και Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SELMA.
Χώρος διεξαγωγής:  5o Γυμνάσιο Αγ. Παρασκευής, Καραϊσκάκη Γεώργιου & Αρκαδίου, Αγία Παρασκευή, τηλ. 210 6528894.
Δηλώσεις συμμετοχής: στο email της Υπεύθυνης  Αγωγής Υγείας  siafev@yahoo.gr, έως Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019.
Αριθμός μελών: Δεν υπάρχει περιορισμός.
 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

1ος Κύκλος Επιμορφωτικών Σεμιναρίων Αγωγής Υγείας για την Πιλοτική Εφαρμογή του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του ΟΚΑΝΑ «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ»

H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετική εγκύκλιος),  μέσω της  Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, θα πραγματοποιήσει τον 1ο κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων, διάρκειας 30 ωρών,  για Νηπιαγωγούς και Εκπαιδευτικούς των Α΄ και Β΄ τάξεων των Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσής μας,  που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΟΚΑΝΑ «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ», υλοποιώντας πρόγραμμα Αγωγής Υγείας τη φετινή σχολική χρονιά. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ» είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ για την σχολική χρονιά 2019-2020, σύμφωνα με το με αριθ. Φ.2.1/ΕΧ/166051/Δ7/23-10-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο πρώτος κύκλος θα υλοποιηθεί από το Κέντρο  Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ» - ΟΚΑΝΑ και είναι δομημένος σε τρεις φάσεις ως εξής:

Α΄φάση: ένα τριήμερο εισαγωγικό σεμινάριο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση, διάρκειας 12 ωρών.

Β΄φάση: ένα διήμερο σεμινάριο γνωριμίας με το εκπαιδευτικό υλικό «Ταξίδι...στο όνειρο...», διάρκειας 8 ωρών, βασισμένο σε προσομοιώσεις του υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό «Ταξίδι...στο όνειρο...» είναι ένα από τα δομημένα υλικά που περιέχονται στο πρόγραμμα και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας (Α΄και Β΄τάξεων του Δημοτικού Σχολείου).

Γ΄ φάση: Για τους/τις εκπαιδευτικούς που θα δεσμευτούν ότι θα υλοποιήσουν ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, το εκπαιδευτικό υλικό «Ταξίδι...στο όνειρο...»  με τους μαθητές/-τριές τους, την τρέχουσα σχολική χρονιά,θα ακολουθήσουν 5 δίωρες συναντήσεις υποστηρικτικών συνομιλιών, όπου θα γίνεται επεξεργασία των θεμάτων που προκύπτουν από την υλοποίηση του προγράμματος με τα παιδιά και εργαστήρια εμβάνθυνσης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην μεθοδολογία της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης και στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού τους ρόλου.

Ημερομηνίες Εκπαιδευτικών  Σεμιναρίων : 

Α' φάση : τριήμερο εισαγωγικό σεμινάριο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση:
 Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 16:00 – 20:00
Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 16:00 – 20:00
Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 16:00 – 20:00

Β' φάση: διήμερο σεμινάριο γνωριμίας με το εκπαιδευτικό υλικό «Ταξίδι...στο όνειρο...»:
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 16:00 – 20:00
Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρες 16:00 – 20:00

Γ΄φάση: 5 δίωρες συναντήσεις υποστηρικτικών συνομιλιών:  
Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρες 18:00 – 20:00
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρες 18:00 – 20:00
Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 18:00 – 20:00
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και ώρες 18:00 – 20:00
Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρες 18:00 – 20:00

Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων:
Αρχοντούλα Αλεξάκη, Κονωνική Λειτουργός - Ψυχοθεραπεύτρια, Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας, Στέλεχος Πρόληψης του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΠΡΟΝΟΗ» -ΟΚΑΝΑ.

Χώρος διεξαγωγής :  Κέντρο Πρόληψης Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ», Δήλου 10, Κηφισιά.

Αριθμός συμμετεχόντων/-ουσών  : 20 άτομα.

Δηλώσεις συμμετοχής: έως την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, τηλεφωνικώς στο Κέντρο Πρόληψης «ΠΡΟΝΟΗ» στο τηλ. 210- 8082673 ή στείλτε την αίτηση σας γραπτώς μέσω e-mail στο info@pronoi.org.gr . Θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Κηφισιάς – Ν. Ερυθραίας και Εκάλης και κατά δεύτερη επιλογή τα σχολεία όμορων δήμων ή ευρύτερα της περιοχής ευθύνης της Δ/νσης μας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ).

Επιστημονικά Υπεύθυνος των εκπαιδευτικών  δράσεων  είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΑΝΑ, κος Ηλίας Γκότσης, Κοινωνιολόγος, Οικογενειακός και Συστημικός Θεραπευτής.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Επιμορφωτικό σεμινάριο Αγωγής Υγείας για το εκπαιδευτικό υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Preparing, Enhancing, Participating, Educating, Informing -Pr.E.P.E.I.


H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετική εγκύκλιος), μέσω της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο – 4ωρο βιωματικό εργαστήριο, με στόχο τη γνωριμία με το εκπαιδευτικό υλικό του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Preparing, Enhancing, Participating, Educating, Informing - Pr.E.P.E.Iκαι την αξιοποίησή του ως μια θετική προσέγγιση στην προαγωγή της προστασίας του παιδιού , σε θέματα που σχετίζονται με την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό.
Tο «Pr.E.P.E.I.» είναι ένα καινοτόμο Πρόγραμμα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης σε θέματα εκφοβισμού. Αξιοποιεί μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών (βίντεο και ηλεκτρονικό παιχνίδι), κλασικούς ήρωες του Θεάτρου Σκιών - τον Καραγκιόζη, τον Χατζηαβάτη, το Μορφονιό - που συμμετέχουν σε διαφορετικά σενάρια με επεισόδια εκφοβισμού. Έτσι συνδυάζει το μοντέρνο με το παραδοσιακό, προωθεί κοινωνικές αξίες και βασίζεται σε μεθοδολογικές αρχές κατάλληλες για να χρησιμοποιηθεί μέσα στην τάξη με τα παιδιά. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος είναι εγκεκριμένο για το σχ. έτος 2019-2020, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Φ.2.1/ΠΜ/ 158577/Δ7/10-10-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Στο σεμινάριο προσκαλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της Γ’ – Στ’ τάξεων των   Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσής μας, που επιθυμούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά να υλοποιήσουν πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με αντίστοιχη θεματολογία.

Ημερομηνία Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου: 
Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 16:00 – 20:00

 Επιμορφωτής Σεμιναρίου : Μπουρσινός Δημήτρης, ψυχολόγος από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Χώρος διεξαγωγής : τα γραφεία του ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Σπύρου Λούη και Μητροπόλεως,  στο Μαρούσι
Δηλώσεις συμμετοχής: στο email της Υπεύθυνης  Αγωγής Υγείας  siafev@yahoo.gr, έως Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.
Αριθμός μελών :  20  άτομα.
     Η υποστήριξή των εκπαιδευτικών  στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας που εφαρμόζουν το εγκεκριμμένο εκπαιδευτικό υλικό «Pr.E.P.E.I.» θα γίνεται από τους Ψυχολόγους του Χαμόγελου του Παιδιού που υλοποιούν το εκπαιδευτικό σεμινάριο.
     Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

    Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου ΕΔΩ.

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Επιμορφωτικά σεμινάρια Αγωγής Υγείας για την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΟΚΑΝΑ «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ»

H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετική εγκύκλιος),  μέσω της  Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας,   προτίθεται να διοργανώσει σε συνεργασία με το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, κύκλους επιμορφωτικών σεμιναρίων, διάρκειας 30 ωρών,  για εκπαιδευτικούς της Δ/νσής μας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΟΚΑΝΑ «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ», υλοποιώντας πρόγραμμα Αγωγής Υγείας τη φετινή σχολική χρονιά.

Το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας είναι μια συνεργασία της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας της Δ/νσής μας με τα Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας: «ΠΡΟΝΟΗ» του Δήμου Κηφισιάς, «ΑΡΓΩ» των Δήμων Παπάγου Χολαργού- Αγ. Παρασκευής, «ΙΡΙΔΑ» του Δήμου  Ν. Ιωνίας, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ,  και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΑΝΑ,  για την εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της Δ/νσής μας στη μέθοδο της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης και την αξιοποίησή της στην σχολική κοινότητα.

Το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας (που συνεχίζει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τις δράσεις του) συμμετείχε στην συγγραφική και στην εκπαιδευτική ομάδα του  προγράμματος του ΟΚΑΝΑ «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ»,  και την τρέχουσα σχολική χρονιά συμμετέχει και στην πιλοτική εφαρμογή του. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  βασίζεται σε ένα εγχειρίδιο παρεμβάσεων πρόληψης για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο και αναπτύσσεται σε δύο τόμους. Είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ για την σχολική χρονιά 2019-2020, σύμφωνα με το με αριθ. Φ.2.1/ΕΧ/166051/Δ7/23-10-2019 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Κάθε κύκλος  σεμιναρίου θα  είναι δομημένος σε τρεις φάσεις:
1η φάση: ένα τριήμερο εισαγωγικό σεμινάριο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση, διάρκειας 12 ωρών
2η φάση: ένα διήμερο σεμινάριο γνωριμίας με το εκπαιδευτικό υλικό, διάρκειας 8 ωρών, βασισμένο σε προσομοιώσεις του υλικού. Το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να είναι ένα από τα δομημένα υλικά ( Ταξίδι...στο όνειρο..., Οι ονειροκατακτητές εν δράσει, Η Γέφυρα της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο) ή και ένα νέο ολοκληρωμένο ως προς το μοντέλο 4D υλικό, που θα δομήσουν τα στελέχη πρόληψης του κάθε Κέντρου σε συνεργασία με την εκπαιδευτική ομάδα
του ΟΚΑΝΑ για «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ», κατόπιν συνεργασίας και έγκρισης από το
Τμήμα Εκπαίδευσης, εφόσον το επιθυμούν.
3η φάση: Για τους/τις εκπαιδευτικούς που θα δεσμευτούν ότι θα υλοποιήσουν ως πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, το εκπαιδευτικό υλικό με τους μαθητές/-τριές τους, την τρέχουσα σχολική χρονιά,
θα ακολουθήσουν 5 δίωρες συναντήσεις υποστηρικτικών συνομιλιών, όπου θα γίνεται επεξεργασία των θεμάτων που προκύπτουν από την υλοποίηση του προγράμματος με τα παιδιά και εργαστήρια εμβάνθυνσης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην μεθοδολογία της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης και στην ενδυνάμωση του επαγγελματικού τους ρόλου.

Στην πρώτη φάση και τα τρία Κέντρα Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δικτύου Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας,  θα ακολουθήσουν κοινή εκπαίδευση.
Στην δεύτερη φάση το κάθε Κέντρο του Δικτύου Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας θα παρουσιάσει τα εκπαιδευτικά υλικά ως εξής:
·         το Κέντρο  Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ» - ΟΚΑΝΑ το δομημένο εκπαιδευτικό υλικό  «Ταξίδι...στο όνειρο...»
·         το Κέντρο  Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Ν.Ιωνίας «ΙΡΙΔΑ» - ΟΚΑΝΑ το δομημένο εκπαιδευτικό υλικό  «Οι ονειροκατακτητές εν δράσει!»
·       το Κέντρο  Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αργώ» των Δήμων Παπάγου Χολαργού - Αγ. Παρασκευής - ΟΚΑΝΑ   - το δομημένο εκπαιδευτικό υλικό  «Η Γέφυρα της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»
Στην τρίτη φάση θα ακολουθήσουν 5 δίωρες συναντήσεις υποστηρικτικών συνομιλιών ανάλογες των εκπαιδευτικών υλικών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ).
Επιστημονικά Υπεύθυνος των εκπαιδευτικών  δράσεων  είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΑΝΑ, κος Ηλίας Γκότσης, Κοινωνιολόγος, Οικογενειακός και Συστημικός Θεραπευτής.

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.

Θα ακολουθήσουν αναλυτικές εγκύκλιοι /προσκλήσεις για την υλοποίηση του κάθε κύκλου
        επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Ολοκλήρωση και Απολογισμός Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας Σχολικού Έτους 2018-2019

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. 5851/29-5-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας που σχετίζεται με την ολοκλήρωση και τον απολογισμό των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για το σχολικό έτος 2018-2019, και παρακαλούμε:

Oι εκπαιδευτικοί των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Β’ Αθήνας, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και εκπόνησαν πρόγραμμα ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ κατά το τρέχον σχολικό έτος (2018-2019) ως Συντονιστές να συμπληρώσουν την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα- απολογιστικό ερωτηματολόγιο, το αργότερο  μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.
Ø  Απολογιστικό ερωτηματολόγιο Προγράμματος Αγωγής Υγείας:             

•       Για κάθε ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας  ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών να συμπληρωθεί ένα απολογιστικό ερωτηματολόγιο

•       Η συμπλήρωση των πεδίων στις παρακάτω ηλεκτρονικές φόρμες παρακαλούμε να γίνει με κεφαλαία γράμματα

Η εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας συμπλήρωση και υποβολή των παραπάνω είναι υποχρεωτική  για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης. 

Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτικοί, αν επιθυμούν, μπορούν να αποστείλουν το τελικό προϊόν του προγράμματός τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (έντυπο, αφίσα, ψηφιακό δίσκο, διεύθυνση URL δικτυακού τόπου ανάρτησης υλικού). Το υλικό σε έντυπη μορφή μπορεί να υποβληθεί ή να αποσταλεί στην έδρα της Διεύθυνσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας, Κηφισίας 20 & Γκύζη, 15125 Μαρούσι μέχρι την Τετάρτη 10 /7 /2019 και το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: siafev@yahoo.gr

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

Υλοποίηση 1ου Επιμορφωτικού Κύκλου Σεμιναρίων Αγωγής Υγείας στην Ιόνιο Σχολή για την Αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης (Systemic Appreciative Inquiry) στην Σχολική Κοινότητα

H Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας (σχετικό έγγραφο), μέσω της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, θα πραγματοποιήσει σε συνεργασία με το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας, τον πρώτο κύκλο επιμορφωτικών σεμιναρίων με βιωματικά εργαστήρια, διάρκειας 12 ωρών, για τους Συλλόγους Διδασκόντων που αποδέχτηκαν την πρόσκληση, με θέμα την αξιοποίηση της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης (Systemic Appreciative Inquiry) στην Σχολική Κοινότητα, ως εξής:


Στον 1ο επιμορφωτικό κύκλο  θα συμμετέχουν 25 εκπαιδευτικοί από την Ιόνιο Σχολή  (Σύλλογοι  Διδασκόντων των  Δημοτικών Σχολείων).

 Ημερομηνίες Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου: 
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρες 16:00 – 21:00
 Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρες 9:00 – 16:00

Συντονίστρια Εργαστηρίων : Σιαφαρίκα Ευαγγελία, Yπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας.
Χώρος διεξαγωγής : Ιόνιος Σχολή, Σισμανογλείου 29, Μαρούσι

Επιστημονικά Υπεύθυνος της εκπαιδευτικής δράσης είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΑΝΑ, κος Ηλίας Γκότσης, Κοινωνιολόγος, Οικογενειακός και Συστημικός Θεραπευτής.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι προαιρετική.